Psykiatrikern: ”Läkare är överrepresenterade”

Ulf Åsgård om sexbunkerfallet – säger att läkare begår många märkliga brott