Filmen visar kaoset på Sergels Torg

Klungor av svartklädda maskerade män riktade sig in mot personer med utländsk bakgrund. Nu utreder polisen det flygblad som delats ut – där det uppmanades till brott.