Så rekryterar IS på facebook

Linus Gustafsson, Analytiker, statsvetare och forskar om politiskt våld och terrorism