Industrin kan ha påverkat sockerråd

Ingen bevisad koppling mellan övervikt och socker – men resultatet kan ha påverkats av sockerindustrin