Fartyget räddas av marinen

Hjälplös bjässe driver utanför franska kusten