Flyr i panik – förstår vad han just gjort

Grips av skräck när han inser sitt hjärnsläpp