Mamman: ”Jag vill bara veta om Jasmina lever eller är död”

Berättar i Brottscentralen om Jasminas försvinnande – och om hur hon håller hoppet uppe