Mystisk oidentifierbar jordvarelse förbryllar

Experter försöker förklara mystisk varelse