SD-ledamöter uteblir i riksdagen

Var sjätte SD-stol står tom i riksdagen