Expertens reaktion: ”Fortsätter förvånas över hans framgångar”

Wolfgang Hansson, Rasmus Lenefors och Frida Stranne om nattens primärval i New Hampshire