Susan Sarandon klädsel upprör Piers Morgan

"Hon visade för mycket klyfta"