Federley: ”En allvarlig situation”

Folkhälsomyndigheten har upptäckt en bakterie som är resistent mot den sista gruppen antibiotika, hos två personer i Sverige. Flera experter har uttryckt stor oro över att vi kommer hamna i ett läge då det inte finns några antibiotikaalternativ.