Åtta pojkar misstänkta för våldtäkt på barn

Sex av dem är anhållna och två omhändertagna av socialen