Janne fick hittelön – tack vare Brottscentralen

Hittade 50 000 och fick inte ens ett tack