102-årigt par firar 80 år tillsammans

102-åriga paret från Ohio, USA firar 80 år tillsammans