Norsk ekonomi i kris

Norska kronan är svag och oljepriserna sjunker.