”Längre straff är fel metod”

Advokaten Johan Eriksson tror inte på att förlänga fängelsestraff