Småbarnsmamman tog lagen i egna händer

När tjuven slog till hände det oväntade.