Trafikverkets bilder från broolyckan

Aftonbladet har tagit del av Trafikverkets enda bilder från olycksplatsen