Vulgära snedsteget – ”Lär inte spela igen”

Vulgära snedsteget –
”Lär inte spela igen”