Stjärnan beskylls för att sexualisera barn

Är kritiken rättmätig? ”Vet inte varför hon är så hatad”