SMHI varnar för kraftigt snöfall

SMHI varnar för kraftigt snöfall i Östergötland och Sörmland