Bilderna inifrån asylboendet på fartyget

Förhandlingar sker om vilken kommun som kan upplåta hamnplats