Alla barnen slåss –
då tar domaren över

"Det bara flyger ungar"