Klass, klass, klass – galet mål av Müller

Magiska prestationen av stjärnan