Nya uppgifter i Palme-spåret

Nya spår i Palmeutredningen har kommit fram - Hör Gunnar Wall, Journalist och författare och John Granlund som rapporterar om Palmeutredningen