Meteor exploderade över jorden

Frigjorde energi motsvarade första atombomben – ingen märkte något