Saknar ben men nekas permobil

Inte säkert att skadan är permanent