Livsfaran på motorcykeln - kraschar efter starka ljuset

Dramatiska kraschen efter att ha blivit bländad av ljuset