Kunder varnar: SMS:en skickas till fel personer

Mängder av SMS har hamnat hos helt okända personer efter en uppdatering hos Telenor.