Kaos vid gränsen till Makedonien

Polisen använder tårgas mot barn och vuxna