Koppling mellan zika och förlamningssjukdom

Zika kan leda till förlamningssjukdomen GBS