”Chock om Trump inte blir kandidaten”

Ryan Nobles på CNN om republikanernas kandidater