Civil polisbil eldhärjad under pågående insats

Polisen söker vittnen – misstänker att den var anlagd