Så kommer nya Sverigekartan att se ut

Sverige får en ny karta - Kent Johansson, vice ordförande Indelningskommittén: Så kommer kartan se ut