Här kuppar Zlatan arbetsintervjun

Monica Renstig, forskare, VD och karriärrådgivare kommenterar Zlatans intervjuteknik