EU: Lika lön för lika arbete

Löfven uppger att med nuvarande EU-regler ökar trycket på lägre löner ju fler utstationerade arbetare som kommer till Sverige