Kvitterar - då förlorar tränaren allt förstånd

"Hans glädje blev smärta ganska snabbt"