”Såg att det fanns en kropp i bilen”

Polisen var först på plats när bilen stod i lågor