Här griper polisen in – från luften

Så används polisens superhelikoptrar i brottsbekämpning