Svenska folket vill inte se sänkta ingångslöner

Inizios mätning visar att en majoritet håller med Löfven i frågan