EU-länderna eniga

EU-länderna eniga om hur man ska hantera flyktingkrisen