"Jag försökte tänka bort den tanken..."

Thomas Wassberg om tanken han inte får tänka under dansen