Galet pinsamt – när mannen gör så här

Alla börjar skratta – utom hon