DO utreder separata badtider

Diskrimineringsombudsmannen ska utreda om badhus får ha separata tider för män och kvinnor