Selfien blir en dundertabbe

Därför ska man inte ta en selfie med en trumpetorkester