Psykologen: Så regerar människan vid krissituationer

Gerry Larsson, professor i psykologi och Frida Malmgren, psykolog om människans överlevnadsstrategier vid kriser