Till dig som lever med ett komplex

Daniel Paris pratar till dig som inte gillar allt med dig själv