Det skrämmande inträffar – i bakgrunden

Därför vill familjen vara anonym – av säkerhetsskäl