"Det har varit intressant att låta Kristjan ta fram den sidan"

Linda Lindorff om att ta fram kvinnligheten i dansen